Page3-máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Zhejiang Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Page3-máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Zhejiang Lisong Machinery Co, Ltd.

Page3-máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Zhejiang Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Vị trí hiện tại:Trang chủHiển thị sản phẩm

P470

Đường kính vít:75mm Tỷ lệ L/D:25L/D Khối lượng phun:1590cm³
Trọng lượng phun:1908G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:173Mpa Tốc độ vít tối đa:155Rpm

P600

Đường kính vít:85mm Tỷ lệ L/D:25L/D Khối lượng phun:2327cm³
Trọng lượng phun:2732G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:166Mpa Tốc độ vít tối đa:135Rpm

P800

Đường kính vít:100mm Tỷ lệ L/D:25L/D Khối lượng phun:3534cm³
Trọng lượng phun:4241G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:173Mpa Tốc độ vít tối đa:110Rpm