Page4-máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Zhejiang Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Page4-máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Zhejiang Lisong Machinery Co, Ltd.

Page4-máy chuyên dụng PVC-Hiển thị sản phẩm-Zhejiang Lisong Machinery Co, Ltd.
Chuyên gia sản xuất máy ép phun
tốc độ cao


Language
中文 english Melayu ไทย Indonesia Tiếng Việt Filipino 한국어 اردو


Vị trí hiện tại:Trang chủHiển thị sản phẩm

P1000

Đường kính vít:110mm Tỷ lệ L/D:25L/D Khối lượng phun:4752cm³
Trọng lượng phun:5702G Tốc độ phun:g/s Tốc độ phun:mm/s
Áp suất phun:168Mpa Tốc độ vít tối đa:120Rpm